AI Cho Mọi Người

AI Cho Mọi Người

Reading assignment

Reading assignment 1: Đọc và làm ví dụ về các hàm có sẵn trong module math tại https://docs.python.org/3/library/math.html

Các bạn cũng nên tìm hiểu ý nghĩa của những khái niệm, thuật ngữ toán mới mà các bạn mới gặp lần đầu trong link trên.

Reading assignment 2: Tạo trang Github cá nhân. Code các bạn cài đặt hay học được nên để trên Github cá nhân. Điều này rất hữu ích cho các bạn, đặc biệt khi phỏng vấn xin việc hay khi chứng minh năng lực.

Các bạn có thể tham khảo cách dùng Github tại https://product.hubspot.com/blog/git-and-github-tutorial-for-beginners

Bài tập: Tính tay đạo hàm cho các hàm activation trong bảng sau. Sau đó, cài đặt các hàm để tính giá trị đạo hàm tại một điểm \(x = x_0\).

 

Chuẩn bị cho tuần 2: Tuần tới bài học sẽ khó hơn nhiều. Nếu có thời gian, anh em tìm hiểu trước về forlist trong python nhé.

 


Anh em vào group https://www.facebook.com/groups/happyaivietnam/ để hỏi những vấn đề anh em không hiểu trong bài học nhé. Anh em chuẩn bị câu hỏi rõ ràng. Nếu có code thì chụp hình cẩn thận nhé.