AI Cho Mọi Người


Bài học cho tuần thứ 9 đã được upload. Hy vọng các bạn học được nhiều điều mới.

https://aivietnam.ai/courses/aisummer2019/lessons/convolutional-neural-network/


 

Chào mừng anh em đến với khóa học do nhóm AI VIETNAM thực hiện. Khóa học này miễn phí và sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 7.

Khóa học dạng post bài online hàng tuần và kéo dài 14 tuần. Mặc dù đã cố gằng hết sức, khóa này chưa thể chuẩn bị các video hướng dẫn cho mỗi bài học, và cũng không thể sửa bài tập cho anh em được. Anh em có khó khăn gì trong quá trình học thì post bài hỏi trên group nhé.

Instructor

AI VIETNAM Team