Contact

Website được thiết kế chủ yếu để anh em vào học các khóa học online do AI VIET NAM chuẩn bị. Mình tắt các chức năng thảo luận trên website này. Anh em tham gia facebook group và fanpage để có tương tác tốt hơn nhé.

Anh em tham gia group để đặt câu hỏi cũng như thảo luận các kiến thức về AI:

https://www.facebook.com/groups/happyaivietnam/

Hằng ngày, mình sẽ cập nhật các thông tin về AI trên trang sau:

https://www.facebook.com/happyaivietnam/

 

FOUNDERS

 

Đinh Quang Vinh

– Hoàn thành PhD tại trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc năm 2016; Làm Postdoc tại trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc năm 2017; Làm Postdoc tại viện GIST, Hàn Quốc từ 2018-nay.

– Nghiên cứu về Deep learning và computer vision

 

Nguyễn Hồng Phúc

– Hoàn thành PhD tại trường Sungkyunkwan, Hàn Quốc năm 2017; Làm Postdoc tại viện GIST, Hàn Quốc từ 2018-nay.

– Nghiên cứu về Optimization và computer vision